Produkt firmy Golden Software,Inc.
Witamy na stronie polskiego dystrybutora programu.
Grapher jest przyjazną dla użytkownika aplikacją służącą do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D, mających wykorzystanie w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich.
Jak pracuje Grapher?

Aby stworzyć wykres konieczne jest współdziałanie dwóch okien managerów: okna arkusza danych oraz okna rysowania wykresów. Wykresy danego typu tworzone są na podstawie domyślnych wartości parametrów, ale każdy szczegół kreowanej prezentacji może być zmieniany lub dopasowywany do wymagań użytkownika. Użytkownik może dodawać do wykresu legendę, rysunki lub dowolny tekst. Może również tworzyć szablony wykorzystując najczęściej wybierane ustawienia lub zautomatyzować cały proces powstawania wykresu.

Operacje na danych: Wewnętrzny arkusz programu Grapher pozwala wykorzystać szereg typowych operacji na danych liczbowych. Pozwala między innymi:
  • Wprowadzać, edytować, sortować, drukować i zapisywać dane
  • Wykonywać obliczenia statystyczne
  • Używać jednostek czasu jako danych w arkuszu
  • Ponownie odczytywać pliki arkuszy zmienionych w innych aplikacjach
  • Otwierać arkusze Excela w ich naturalnym formacie
  • Importować dane z następujących formatów: XLS, DBF, MDB, SLK, WKx, WRx, CSV, TXT, DAT, BNA i BLN
  • Zapisywać arkusz w formatach: XLS, DAT, SLK, CSV, BLN, BNA, TXT

W zakresie formatowania parametrów komórek program umożliwia zmianę szerokości kolumny, wysokości wiersza, koloru tła oraz formatu tekstu w komórce.


Organizowanie informacji

Program Grapher umożliwia tworzenie wielowarstwowych wykresów. W połączeniu z oknami managerów edycji parametrów pozwalają skutecznie i wydajnie zarządzać wszystkimi danymi, tworząc środowisko edycji wykresów o dużych możliwościach. Możliwe jest oddzielenie różnych typów wykresów, ich elementów oraz grupowanie ich w oddzielnych warstwach.
Okna managerów gwarantują łatwy dostęp do każdego elementu wykresu, pozwalają skutecznie i wydajnie zarządzać wszystkimi danymi.

Automatyzacja

Program Grapher posiada wbudowany język skryptowy, co umożliwia automatyzację wizualizacji. Program może współpracować z Golden Software Scrypter, Visual Basic, Visual C++ lub z każdym innym programem obsługującym mechanizm OLE Automation, włączając arkusz kalkulacyjny Excel i bazę danych Access. Wszystkie powtarzające się zadania można bardzo szybko wykonywać za pomocą kliknięcia myszką.

Formaty importowane:

GSB, BNA, DLG, LGO, LGS, DXF, PLT, BLN, CLP, EMF, WMF, E00, TIF, BMP, TGA, PCX, WPG, DCX, EPS, JPG, PCT, SHP, MIF, PNG, GIF, DDF, GSI.

Formaty eksportowane:

EMF, WMF, CLP, DXF, CGM, TIF, BMP, TGA, PCX, WPG, JPG, PCT, DCX, PNG, SHP, BNA, BLN, GSI, PDF, EPS, MIF, GIF.

Wymagania sprzętowe i systemowe

Windows Vista lub nowszy
Minimum 500 MB wolnej pamięci na dysku twardym
Minimum 512 MB RAM (rekomendowane 1 GB)
Minimalna rozdzielczość ekranu i paleta kolorów: 1024 x 768, 16-bit