Produkt firmy Golden Software,Inc.
Witamy na stronie polskiego dystrybutora programu.Grapher jest przyjazną dla użytkownika aplikacją służącą do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D, mających zastosowanie w badaniach naukowych, pracach inżynierskich oraz wszędzie gdzie wizualizacja danych w postaci wykresów jest niezastąpioną formą przekazu informacji.

Jak pracuje Grapher?
Aby stworzyć wykres konieczne jest współdziałanie dwóch okien programu, okna arkusza danych oraz okna graficznego, w którym powstaje rysunek. Wykresy danego typu tworzone są na podstawie domyślnych wartości parametrów, ale każdy szczegół kreowanej prezentacji może być zmieniany lub dopasowywany do wymagań użytkownika. Może on też dodawać do wykresu legendę, grafikę lub formatowany tekst. Program daje możliwość tworzenia szablonów, wykorzystujących najczęściej wybierane ustawienia lub zautomatyzowania całego procesu powstawania wykresu z wykorzystaniem języka skryptowego.

Organizowanie informacji
Program Grapher umożliwia tworzenie wielowarstwowych wykresów, a pracy z oknami managerów edycji parametrów pozwala skutecznie i wydajnie zarządzać wszystkimi danymi, tworząc środowisko edycji wykresów o dużych możliwościach. Okna managerów gwarantują szybki dostęp do każdego elementu wykresu, pozwalając łatwo modyfikować każdy szczegół prezentacji.

Analiza danych
Możliwości programu w zakresie wizualizacji danych wzbogacone są o procedury analityczne. Na wykresach 2D program pozwala wyznaczać i wykreślać automatycznie krzywe dopasowania oferując kilkanaście różnych typów krzywych dopasowania. Wizualizacja graficzna wspomagana jest raportem statystycznym zawierającym parametry pozwalające ocenić jakość dopasowania.

Automatyzacja
Program Grapher posiada wbudowany język skryptowy, co umożliwia automatyzację wizualizacji. Może współpracować z Golden Software Scripter, Visual Basic, Visual C++ lub z każdym innym programem obsługującym mechanizm OLE Automation, włączając arkusz kalkulacyjny MS Excel, bazę danych MS Access i środowisko edycji dokumentów MS Word. Wszystkie powtarzające się zadania można bardzo szybko wykonywać za pomocą wywołania odpowiedniego makropolecenia w środowiskach tych programów.