Grapher 13 - filmy instruktażowe


 • Grapher 13 - wprowadzenie
  Grapher to wszechstronna aplikacja do tworzenia grafik o wysokiej jakości. Film ten prezentuje niektóre z kluczowych funkcji oraz ukazuje w jaki sposób tworzyć wykresy.
 • Grapher 13 - interfejs użytkownika
  FIlm ten demonstruje jak korzystać z interfejsu użytkownika. Opisane zostały m.in. wstążki, narzędzia oraz okno menedżera.
 • Grapher 13 - rodzaje wykresów
  W pokazie zostały przedstawione rodzaje wykresów jakie są dostępne w aktualnej wersji oprogramowania Grapher. Aplikacja ta posiada ponad 70 typów wykresów zorganizowanych w następujących kategoriach: basic, bar, polar, ternary, specialty, statistical oraz contour surface.
 • Grapher 13 - formatowanie danych
  Obróbka i przygotowywanie danych, w celu utworzenia grafik i wykresów.

 • Grapher 13 - edycja wykresów
  Ten film pokazuje, jak edytować różne aspekty wykresów, rysunków i osi. Obejmuje m.in. opis dodawania etykiet i tytułów.
 • Grapher 13 - dodawanie elementów do wykresów
  Ten film przedstawia jak korzystać z polecenia dodawania obiektów (osi, legend, skali itp.) do wykresu.
 • Grapher 13 - zapis, eksport, druk
  Jak sama nazwa wskazuje w tym miejscu zostały opisany sposób, jak zapisywać, eksportować i drukować pliki w programie Grapher. Dzięki tym opcją można umieszczać grafiki w prokjektach, raportach, czy też publikacjach.
 • Grapher 13 - wypełnianie gradientowe
  Ten film wyjaśnia, jak wypełnić gradientem wykres słupkowy oraz, jak zdefiniować granicę kolorów podczas wypełniania.
 • Grapher 13 - wypełnianie wykresów
  Omówiony został tutaj sposób dotyczący wypełniania przestrzeni między wykresami.
 • Grapher 13 - łączenie osi
  Ten film przedstawia jak powiązać osie w programie Grapher 13. Łączenie osi tworzy zależność między nimi. Gdy dla jednej osi zmienimy skalę, długość, pozycję, wartości graniczne czy spacjowanie to opcje te zmienią się automatycznie dla drugiej osi.
 •