Kontrakt serwisowyProgram Grapher począwszy od grudnia 2016 oferowany jest w nowej strukturze licencyjnej, która w cenie zakupu podstawowych licencji programu zawiera roczny kontrakt serwisowy. Prawo użytkowania programu jest bezterminowe, ale kontrakt serwisowy wygasa po roku i wymaga odnowienia, aby możliwe było nieprzerwane korzystanie z opcji w nim zawartych.

Co gwarantuje kontrakt serwisowy?

  • bezpłatne aktualizacje: do programu Grapher dostępne są aktualizacje w ramach głównego numeru wersji lub nowe wersje programu wiążące się ze zmianą głównego numeru wersji. Te pierwsze (Software updates) wiążą się na ogół z drobnymi zmianami mającymi najczęściej charakter usuwania dostrzeżonych usterek, podczas gdy drugi rodzaj aktualizacji (New releases) wnosi znaczące rozbudowy możliwości programu. Wszystkie wersje programu przekazane przez producenta do użytkowania w okresie ważności kontraktu serwisowego dostępne są bezpłatnie.
  • zniżki na szkolenia internetowe oganizowane przez firmę Golden Software w trybie live training classes
  • priorytet w dostępie do informacji przesyłanych przez producenta
  • dostęp do Grapher Preview, czyli możliwość pracy z nową, planowaną wersją programu zanim oficjalnie zostanie ona przekazana do dystrybucji.
  • dostęp do serwisu i pomocy ze strony producenta

Aktualizacja programu

Licencje programu Grapher, które zostały zakupione przed grudniem 2016 są identyfikowane przez Serial number. Dla tych licencji producent oferuje uaktualnienia do najnowszej wersji. Licencje zakupione od tego miesiąca są identyfikowane przez klucz produktu (Product key) i są aktualizowane w ramach ważnego kontraktu serwisowego, który powinien być regularnie odnawiany, co gwarantuje zawsze dostęp do najnowszej wersji programu.

Ważny kontrakt serwisowy jest jedyną metodą aktualizacji programu. Dla produktów identyfikowanych przez Product key nie jest możliwy zakup uaktualnienia, a jedynie odnawianie kontraktu serwisowego. Jeśli kontrakt serwisowy wygaśnie, licencja zachowuje prawo użytkowania, ale nie będą już dostępne dla niej aktualizacje. Kontrakt serwisowy można wznowić jeśli od jego wygaśnięcia upłynęło nie więcej niż dwa lata.