Wybrane nowości w Grapher 22

Zmiany w wersji 22 programu Grapher miały na celu głównie ulepszenie i przyspieszenie dostępnych w programie procedur, aby ograniczyć nieoczekiwane awarie programu i poprawić jego zachowanie we wszystkich obszarach zastosowań. Podstawowe obszary ulepszeń to zmiany w zakresie automatyzacji, w zakresie generowania krzywych dopasowania, z obszarze zwiększenia szybkości i precyzji operacji myszką w module Graph Gallery, w zakresie wyświetlania etykiet numerycznych na rysunkach oraz w zakresie zwiększenia wydajności podczas edycji i modyfikacji parametrów osi liczbowych.

Pakiet wyposażony został w nowe pliki przykładów wykonanych wizualizacji oraz w możliwość wyłączania pojawiania się niektórych okien z komunikatami ostrzegawczymi (Do not show me this dialog box in the future). Wprowadzone zostały też zmiany podnoszące wygodę pracy z programem w zakresie mechanizmu linkowania osi liczbowych oraz znacznik informujący o zastosowaniu filtracji danych bez konieczności otwierania okna dialogowego tej operacji.

Porównanie średnich miesięcznych temperatur od 1895 roku
Wizualizacja czterech zmiennych w formie diagramu 3D Bubble

Poprawiono też błędy, które utrudniały pracę z programem, w tym między innymi w procedurze importu plików CSV, gdzie po napotkaniu znaku specjalnego w importowanych danych import był przerywany.

Z pełnym wykazem wprowadzonych zmian można zapoznać się na stronie producenta.