Opis programuGrapher jest programem graficznym służącym do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D. Oferuje możliwości tworzenia wielu rodzajów wykresów w ponad 70 dostępnych wariantach. Ich duży wybór pozwala na idealny dobór wykresu do posiadanych danych oraz potrzeb użytkownika.

Grapher ze względu na swoją uniwersalność, pozwala tworzyć wykresy wykorzystywane w wielu zagadnieniach i dziedzinach. Pozwala zobrazować różne zjawiska meteorologiczne np. w postaci mapy wiatrów, która pokazuje kierunek oraz siłę wiatrów w danym regionie. Może także przedstawić względny udział procentowy trzech komponentów tworzących cały układ. Świetnie nadaje się do przeniesienia na wykres skomplikowanych funkcji matematycznych, jak również równania parametrycznego, zależnego od dwóch zmiennych.

Dla sporządzenia wykresu konieczne jest współdziałanie dwóch okien managerów: okna arkusza danych oraz okna rysowania wykresów.

Przegląd wykresów w programie Grapher

Poniższa tabela pokazuje typy wykresów oraz map powierzchniowych, które mogą być wykonane za pomocą programu Grapher:
Wykres liniowy/punktowy(Line/Scatter) Wykres funkcyjny (Function)
Wykres schodkowy (Step Plot) Wykres słupkowy (Bar Chart)
Wykres słupkowy pływający(Floating Bar Chart) Histogram
Wykres biegunowy(Polar) Wykres biegunowo-słupkowy(Polar Bar Chart)
Wykres biegunowo-funkcyjny(Polar Function) Wykres rozetowy(Rose diagram)
Mapa wiatrów(Wind Chart) Wykres skrzynkowy(Box-Whisker Plot)
Wykres bąbelkowy(Bubble Plot) Wykres typu Hi-Low-Close
Wykres kołowy(Pie Chart) Wykres trójkątny(Ternary Diagram)
Wykres wektorowy(Vector Plot) Wykres blokowo-warstwowy (3D Ribbon/Wall)
Trójwymiarowy wykres funkcyjny(3D Function) Trójwymiarowy wykres schodkowy(3D Step Plot)
Trójwymiarowy wykres słupkowy(3D Bar Chart) Trójwymiarowy wykres słupkowy pływający(3D Floating Bar Chart)
Trójwymiarowy histogram Trójwymiarowy wykres kołowy(3D Pie Chart)
Wykres liniowy/rozproszony zmiennych XYZ(3D XYZ Line/Scatter Plot) Wykres słupkowy zmiennych XYZ (3D XYZ Bar Chart)
Wykres słupkowy pływający zmiennych XYZ(3D XYZ Floating Bar Chart) Wykres bąbelkowy zmiennych XYZ(3D XYZ Bubble Plot)
Mapa konturowa zmiennych XY(Contour XY Data Map) Mapa konturowa zmiennych XZ(Contour XZ Data Map)
Mapa konturowa zmiennych XY typu grid(Contour XY Grid Map) Mapa konturowa zmiennych XZ typu grid(Contour XZ Grid Map)
Mapa powierzchniowa danych(Surface Data Map) Mapa powierzchniowa z danych typu grid(Surface Grid Map)
Funkcyjna mapa powierzchniowa(Surface Function Map) Nałożenie wykresów Line/scatter oraz hi-low-close.


Elementy Interfejsu użytkownika.

Interfejs programu może być zmieniany przez użytkownika w celu przystosowania do indywidualnych potrzeb. Program uruchamia się zgodnie z poprzednio zapisanymi ustawieniami. Przy pierwszym uruchomieniu programu okno tworzenia wykresu wygląda następująco:


Interfejs wstążkowy łączy menu główne programu z paskami narzędziowymi, co daje szybki dostęp do wymaganych funkcji programu. Wstążka narzędziowa może być ukryta, co daje znaczne powiększenie pola roboczego programu.

Grapher posiada cztery skale osi: liniową, logarytmiczną, logarytmu naturalnego oraz prawdopodobieństwa. Możliwa jest zmiana skali osi, długości, punktu początkowego, dodanie kopii osi, ograniczenie osi, dodanie tytułu oraz siatki. Grapher umożliwia także złamanie osi oraz ukrycie osi w wykresie. W każdym wykresie użytkownik może kontrolować częstotliwość argumentów oraz kroku pomiędzy kolejnymi argumentami.


Program Grapher umożliwia dodawanie etykiet do większości typów wykresów. Właściwości etykiet można w prosty sposób modyfikować, zmieniając ich wielkość, styl, kolor itp.
Możliwe jest także wypełnianie obszaru wykresu pod krzywą. Dotyczy to zarówno pojedynczej krzywej, jak również obszaru pomiędzy dwiema krzywymi.


Grapher umożliwia edycję równań matematycznych, które można dołączyć do wykresu jako opis. Umożliwia to moduł edytora wzorów matematycznych zawierający między innymi narzędzia takie jak indeks górny, indeks dolny oraz dodawania symboli matematycznych.Grapher pozwala na bardzo łatwy dostęp do danych. Jednym kliknięciem można otworzyć arkusz do wprowadzenia danych lub otworzyć arkusz z danymi wprowadzonymi wcześniej.
Program pozwala na zapamiętanie ustawień przydzielonych do konkretnych typów wykresów.
W bardzo prosty sposób można modyfikować utworzony wykres m.in. w zakresie:
• Właściwości linii (styl, kolor, szerokość)
• Właściwości wypełnień (styl, kolor pierwszego planu, tła, przezroczystości)
• Kolorów każdego obiektu, poprzez ich szeroki wybór spośród kolorów: zdefiniowanych, gradientu, wypełnienia, specjalnych
• Umieszczania opisów wykresów w dowolnym jego obszarze
• Dodawania przedziałów ufności, tytułów oraz legend
• Oznaczania wartości (umieszczenie, wielkość, częstotliwość)
• Kontroli rysowania wykresów krzywych
• Edycji wielu wykresów lub obiektów w obrębie jednego rysunku