Rodzaje licencjiAby maksymalnie dostosować nabywane przy zakupie prawo użytkowania produktu do potrzeb użytkownika, oferowane są różne typy licencji w zależności od rodzaju produktu.

  • Single User - licencja komercyjna przeznaczona dla jednego użytkownika. Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny.
  • Single User University - licencja edukacyjna przeznaczona dla jednego użytkownika. Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny. Nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, a jedynie w celach dydaktycznych i naukowo-badawczych.
  • Single User Student - licencja studencka czasowa na 1 rok.Przeznaczona dla studentów i doktorantów uczelni wyższych. Wymaga przedstawienia obustronego skanu ważnej legitymacji studenckiej.
  • Concurrent-Use - sieciowa licencja dostępna w zarówno w wersji komercyjnej jak i edukacyjnej. Licencja tego typu umożliwia instalację programu na dowolnej ilości komputerów znajdujących się w sieci lokalnej, przy jednoczesnym użytkowaniu maksymalnie przez tyle osób na ile została wykupiona. Przydział licencji odbywa się za pomocą osobnego programu, tak zwanego Managera Licencji.