Rodzaje licencji

Aby maksymalnie dostosować nabywane przy zakupie prawo użytkowania produktu do potrzeb użytkownika, oferowane są różne typy licencji w zależności od rodzaju produktu.

  • Single User - licencja komercyjna przeznaczona dla jednego użytkownika. Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny.
  • Single User University - licencja edukacyjna przeznaczona dla jednego użytkownika. Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny. Nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, a jedynie w celach dydaktycznych i naukowo-badawczych.
  • Concurrent-Use - sieciowa licencja komercyjna przeznaczona dla użytku w sieci. Program może zostać zainstalowany na dowolnej ilości komputerów znajdujących się w sieci, jednak w danej chwili wykorzystywany może być na tylu stanowiskach na ile został zakupiony. Przydział licencji odbywa się za pomocą osobnego programu, tak zwanego Managera Licencji.