Nowości w wersji 13
Ulepszenia w procedurach edycji obiektów
Zmieniony wygląd i funkcjonalność edytora obiektów tekstowych
Okno edytora obiektów tekstowych zyskało nową, bardziej atrakcyjną szatę graficzną. Dodatkową funkcją jest możliwość automatycznego zawijania wierszy i ustawianiem szerokości akapitu. Po kliknięciu na ikonę Word Wrap w polu edycji pojawia się pionowa linia, której przesunięcie pozwala zmieniać szerokość tekstu, który będzie automatycznie zawijamy, aby dopasować treść do wybranej szerokości.
Zwiększona liczba stylów linii Zmiany opcji Free Rorate
Zostały znacznie rozbudowane możliwości programu w zakresie wyboru stylu kreski obiektów liniowych. Aktualnie w wersji 13 programu dostępnych jest ponad 150 stylów linii. W wersji poprzedniej predefiniowanych było tylko kilkanaście. Zachowana została procedura definiowania stylu linii kreskowanej przez użytkownika.

Obiekt zaznaczony w projekcie mógł być obracany za pomocą myszy. Odpowiednia procedura znajduje się na wstążce narzędziowej programu lub w menu podręcznym dla obiektu. Wersja 13 programu pozwala obrać rysunki wstawione do projektu z plików graficznych, co nie było wykonalne w wersjach wcześniejszych.