Zmiana właściciela licencjiZmiana właściciela licencji programu odbywa się wyłącznie poprzez przesłanie do naszej firmy wypełnionego poniższego formularza:

Formularz zmiany właściciela licencji

Formularz należy wypełnić, opatrzyć w stosowne pieczątki i podpisy a następnie przesłać via e-mail na info@gambit.net.pl lub faxem pod jeden z numerów:
  • +12 414 3767,
  • +12 414 3227,
  • +12 414 3791,
  • +12 414 3387

Zgłoszenie zmiany po jego weryfikacji zostanie przesłane do producenta celem dokonania zmiany rejestracji w bazie użytkowników oprogramowania Golden Software.